کلینیک سونوگرافی اولترا

کلینیک سونوگرافی اولترا

سونوگرافی و رادیولوژی
کلینیک سونوگرافی اولترا https://old.drdr.ir/doctor/163/کلینیک-سونوگرافی-اولترا/ https://old.drdr.ir/doctor/163/کلینیک-سونوگرافی-اولترا/ 113623 http://drdr.ir/images/site/کلینیک-سونوگرافی-اولترا-163.jpg http://drdr.ir/images/site/کلینیک-سونوگرافی-اولترا-163.jpg
تهران تهران عباس آباد - کوچه عمار - پشت پاساژ جلالی - ساختمان پزشکان 418 - طبقه زیر زمین - کلینیک اولترا
آیا از قبل توسط کلینیک سونوگرافی اولترا ویزیت شده اید؟
اطلاعات کلینیک سونوگرافی اولترا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - عباس آباد - کوچه عمار - پشت پاساژ جلالی - ساختمان پزشکان 418 - طبقه زیر زمین - کلینیک اولترا
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط