دکتر بیمارستان نیکان

سایر سایر
9 نفر
دکتر بیمارستان نیکان https://old.drdr.ir/doctor/15493/دکتر-بیمارستان-نیکان/ https://old.drdr.ir/doctor/15493/دکتر-بیمارستان-نیکان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج ، خیابان ٢٢ بهمن، شماره ٦، بیمارستان نیکان
Rated 4.56 / 5 based on 8 reviews.
آیا از قبل توسط دکتر بیمارستان نیکان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر بیمارستان نیکان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر بیمارستان نیکان

تهران - اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج ، خیابان ٢٢ بهمن، شماره ٦، بیمارستان نیکان
تلفن مرکز
0212XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط