کلینیک تخصصی فیزیوتراپی دی

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی دی

فیزیوتراپی و بیماری های کف لگن و بی اختیاری ها
کلینیک تخصصی فیزیوتراپی دی https://old.drdr.ir/doctor/15272/کلینیک-تخصصی-فیزیوتراپی-دی/ https://old.drdr.ir/doctor/15272/کلینیک-تخصصی-فیزیوتراپی-دی/ ف-3564 http://drdr.ir/images/site/کلینیک-تخصصی-فیزیوتراپی-دی-15272.JPG http://drdr.ir/images/site/کلینیک-تخصصی-فیزیوتراپی-دی-15272.JPG
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی گلشهر، رو به روی بیمارستان شهدا، ساختمان عمارت شمس، طبقه 4
بیوگرافی پزشک

 

 

آیا از قبل توسط کلینیک تخصصی فیزیوتراپی دی ویزیت شده اید؟
اطلاعات کلینیک تخصصی فیزیوتراپی دی
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
خدمات در این مرکز
الکتروتراپی
مکانوتراپی
منوال تراپی
همچنین لیزر تراپی با لیزر پرتوان
تکارتراپی پیشرفته با تجهیزات فرانسوی
مگنت تراپی
تراکشن ستون فقرات
بیوفیدبک تراپی برای بیماریهای کف لگن با دستگاه انراف هلند
کامپرشن تراپی،درای نیدلینگ و تکنیک سوزن خشک
الکترو اکواپانکچر
C

آدرس مرکز

تبریز - گلشهر، رو به روی بیمارستان شهدا، ساختمان عمارت شمس، طبقه 4
تلفن مرکز
0413XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط