درمانگاه شهید مطهری

سایر سایر
درمانگاه شهید مطهری https://old.drdr.ir/doctor/14952/درمانگاه-شهید-مطهری/ https://old.drdr.ir/doctor/14952/درمانگاه-شهید-مطهری/ 6775457 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران
آیا از قبل توسط دکتر درمانگاه شهید مطهری ویزیت شده اید؟
اطلاعات درمانگاه شهید مطهری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
بیمه های طرف قرارداد
1 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
پزشکان مرتبط