مرکز تصویر برداری پزشکی سینا

مرکز تصویر برداری پزشکی سینا

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و CT scan و MRI
مرکز تصویر برداری پزشکی سینا https://old.drdr.ir/doctor/14822/مرکز-تصویر-برداری-پزشکی-سینا/ https://old.drdr.ir/doctor/14822/مرکز-تصویر-برداری-پزشکی-سینا/ 64263 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرکز-تصویر-برداری-پزشکی-سینا-14822.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرکز-تصویر-برداری-پزشکی-سینا-14822.jpg 01152282020
مازندران مازندران خیابان سلامت، روبروی شبکه بهداشت، مجتمع پزشکان مرکزی چالوس
آیا از قبل توسط مرکز تصویر برداری پزشکی سینا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مرکز تصویر برداری پزشکی سینا
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

چالوس - خیابان سلامت، روبروی شبکه بهداشت، مجتمع پزشکان مرکزی چالوس
تلفن مرکز
0115XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط