دکتر مرکز تصویربرداری و پزشکی فرهنگ

متخصص رادیولوژیست
دکتر مرکز تصویربرداری و پزشکی فرهنگ https://old.drdr.ir/doctor/1425/دکتر-مرکز-تصویربرداری-پزشکی-فرهنگ/ https://old.drdr.ir/doctor/1425/دکتر-مرکز-تصویربرداری-پزشکی-فرهنگ/ 24382 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران
آیا از قبل توسط دکتر مرکز تصویربرداری و پزشکی فرهنگ ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرکز تصویربرداری و پزشکی فرهنگ
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط