آزمایشگاه دکتر خبازیان

آزمایشگاه دکتر خبازیان

عمومی عمومی
آزمایشگاه دکتر خبازیان https://old.drdr.ir/doctor/12406/آزمایشگاه-دکتر-خبازیان/ https://old.drdr.ir/doctor/12406/آزمایشگاه-دکتر-خبازیان/ 113203 http://drdr.ir/images/site/آزمایشگاه-دکتر-خبازیان-12406.jpg http://drdr.ir/images/site/آزمایشگاه-دکتر-خبازیان-12406.jpg 0
یزد یزد بلوار شهید دشتی، روبروی بوستان ناجی
آیا از قبل توسط آزمایشگاه دکتر خبازیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات آزمایشگاه دکتر خبازیان
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

یزد - بلوار شهید دشتی، روبروی بوستان ناجی
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط