ویزیت تلفنی دکتر اصغر فیاضی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
ویزیت تلفنی دکتر اصغر فیاضی http://old.drdr.ir/doctor/50294/ویزیت-تلفنی-دکتر-اصغر-فیاضی/ http://old.drdr.ir/doctor/50294/ویزیت-تلفنی-دکتر-اصغر-فیاضی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
سایر سایر این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می باشد و نوبت دهی حضوری ندارد
نمونه تماس تلفنی با پزشک
نمونه تماس تلفنی با پزشک از راه دور را می توانید از طریق فایل زیر گوش کنید :
آیا از قبل توسط ویزیت تلفنی دکتر اصغر فیاضی ویزیت شده اید؟
اطلاعات ویزیت تلفنی دکتر اصغر فیاضی
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سایر - این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می باشد و نوبت دهی حضوری ندارد
پزشکان مرتبط