ویزیت تلفنی دکتر وحید حسینی جناب

ویزیت تلفنی دکتر وحید حسینی جناب

عمومی، پوست و مو
8 نفر
ویزیت تلفنی دکتر وحید حسینی جناب http://old.drdr.ir/doctor/47940/ویزیت-تلفنی-دکتر-وحید-حسینی-جناب/ http://old.drdr.ir/doctor/47940/ویزیت-تلفنی-دکتر-وحید-حسینی-جناب/ http://old.drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-دکتر-وحید-حسینی-جناب-47940.jpg http://old.drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-دکتر-وحید-حسینی-جناب-47940.jpg
سایر سایر این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می باشد و نوبت دهی حضوری ندارد
Rated 5 / 5 based on 8 reviews.
نمونه تماس تلفنی با پزشک
نمونه تماس تلفنی با پزشک از راه دور را می توانید از طریق فایل زیر گوش کنید :
آیا از قبل توسط ویزیت تلفنی دکتر وحید حسینی جناب ویزیت شده اید؟
اطلاعات ویزیت تلفنی دکتر وحید حسینی جناب
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سایر - این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می باشد و نوبت دهی حضوری ندارد
پزشکان مرتبط