ویزیت تلفنی دکتر کارینا قدیمی

ویزیت تلفنی دکتر کارینا قدیمی

متخصص جراح عمومی
1 نفر
ویزیت تلفنی دکتر کارینا قدیمی http://old.drdr.ir/doctor/46772/ویزیت-تلفنی-دکتر-کارینا-قدیمی/ http://old.drdr.ir/doctor/46772/ویزیت-تلفنی-دکتر-کارینا-قدیمی/ http://drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-دکتر-کارینا-قدیمی-46772.jpg http://drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-دکتر-کارینا-قدیمی-46772.jpg
سایر سایر این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می باشد و نوبت دهی حضوری ندارد
Rated 4 / 5 based on 1 reviews.
نمونه تماس تلفنی با پزشک
نمونه تماس تلفنی با پزشک از راه دور را می توانید از طریق فایل زیر گوش کنید :
آیا از قبل توسط ویزیت تلفنی دکتر کارینا قدیمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات ویزیت تلفنی دکتر کارینا قدیمی
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سایر - این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می باشد و نوبت دهی حضوری ندارد
پزشکان مرتبط