ویزیت تلفنی دکتر محمد حسن آزما

ویزیت تلفنی دکتر محمد حسن آزما

مدرس و درمانگر طب سنتی و طب تلفیقی (ترکیب منطقی طب سنتی ونوین)
ویزیت تلفنی دکتر محمد حسن آزما http://old.drdr.ir/doctor/46652/ویزیت-تلفنی-دکتر-محمد-حسن-آزما/ http://old.drdr.ir/doctor/46652/ویزیت-تلفنی-دکتر-محمد-حسن-آزما/ http://drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-دکتر-محمد-حسن-آزما-46652.jpg http://drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-دکتر-محمد-حسن-آزما-46652.jpg
سایر سایر این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می‌باشد و نوبت‌دهی حضوری ندارد.
نمونه تماس تلفنی با پزشک
نمونه تماس تلفنی با پزشک از راه دور را می توانید از طریق فایل زیر گوش کنید :
آیا از قبل توسط ویزیت تلفنی دکتر محمد حسن آزما ویزیت شده اید؟
اطلاعات ویزیت تلفنی دکتر محمد حسن آزما
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سایر - این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می‌باشد و نوبت‌دهی حضوری ندارد.
پزشکان مرتبط