ویزیت تلفنی دکتر محمد حسن آزما

ویزیت تلفنی دکتر محمد حسن آزما

مدرس و درمانگر طب سنتی و طب تلفیقی (ترکیب منطقی طب سنتی ونوین)
ویزیت تلفنی دکتر محمد حسن آزما http://old.drdr.ir/doctor/46652/ویزیت-تلفنی-دکتر-محمد-حسن-آزما/ http://old.drdr.ir/doctor/46652/ویزیت-تلفنی-دکتر-محمد-حسن-آزما/ http://old.drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-دکتر-محمد-حسن-آزما-46652.jpg http://old.drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-دکتر-محمد-حسن-آزما-46652.jpg
سایر سایر این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می‌باشد و نوبت‌دهی حضوری ندارد.
نمونه تماس تلفنی با پزشک
نمونه تماس تلفنی با پزشک از راه دور را می توانید از طریق فایل زیر گوش کنید :
آیا از قبل توسط ویزیت تلفنی دکتر محمد حسن آزما ویزیت شده اید؟
اطلاعات ویزیت تلفنی دکتر محمد حسن آزما
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سایر - این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می‌باشد و نوبت‌دهی حضوری ندارد.
پزشکان مرتبط