ویزیت تلفنی دکتر فرزاد احمدآبادی

ویزیت تلفنی دکتر فرزاد احمدآبادی

متخصص کودکان
ویزیت تلفنی دکتر فرزاد احمدآبادی http://old.drdr.ir/doctor/46589/ویزیت-تلفنی-دکتر-فرزاد-احمدآبادی/ http://old.drdr.ir/doctor/46589/ویزیت-تلفنی-دکتر-فرزاد-احمدآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-دکتر-فرزاد-احمدآبادی-46589.jpg http://drdr.ir/images/site/ویزیت-تلفنی-دکتر-فرزاد-احمدآبادی-46589.jpg
سایر سایر این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می باشد و نوبت دهی حضوری ندارد
نمونه تماس تلفنی با پزشک
نمونه تماس تلفنی با پزشک از راه دور را می توانید از طریق فایل زیر گوش کنید :
آیا از قبل توسط ویزیت تلفنی دکتر فرزاد احمدآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات ویزیت تلفنی دکتر فرزاد احمدآبادی
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سایر - این پروفایل صرفا برای ویزیت تلفنی از راه دور می باشد و نوبت دهی حضوری ندارد
پزشکان مرتبط