دکتر فرهاد شاهی

فوق تخصص خون و سرطان (هماتولوژی و انکولوژی)
3 نفر
دکتر فرهاد شاهی http://old.drdr.ir/doctor/2777/دکتر-فرهاد-شاهی/ http://old.drdr.ir/doctor/2777/دکتر-فرهاد-شاهی/ 0 http://old.drdr.ir/images/site/ http://old.drdr.ir/images/site/
تهران تهران
Rated 3.67 / 5 based on 2 reviews.
آیا از قبل توسط دکتر فرهاد شاهی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فرهاد شاهی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط