مرکز ترک اعتیاد یاران

عمومی عمومی
مرکز ترک اعتیاد یاران http://old.drdr.ir/doctor/223/مرکز-ترک-اعتیاد-یاران/ http://old.drdr.ir/doctor/223/مرکز-ترک-اعتیاد-یاران/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 01732470657 مرکز ترک اعتیاد یاران پزشک عمومی گرگان
گلستان گلستان گرگان - روبروی خط سعدآباد - مرکز ترک اعتیاد یاران
آیا از قبل توسط مرکز ترک اعتیاد یاران ویزیت شده اید؟
اطلاعات مرکز ترک اعتیاد یاران
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

گرگان - گرگان - روبروی خط سعدآباد - مرکز ترک اعتیاد یاران
تلفن مرکز
0173XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط