درمانگاه شبانه روزی ونک

عمومی عمومی
درمانگاه شبانه روزی ونک http://old.drdr.ir/doctor/1689/درمانگاه-شبانه-روزی-ونک/ http://old.drdr.ir/doctor/1689/درمانگاه-شبانه-روزی-ونک/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان ونک - اول خیابان برزیل
آیا از قبل توسط درمانگاه شبانه روزی ونک ویزیت شده اید؟
اطلاعات درمانگاه شبانه روزی ونک
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - میدان ونک - اول خیابان برزیل
تلفن مرکز
0218XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط