آزاده زارعی محمودآبادی

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)
آزاده زارعی محمودآبادی http://old.drdr.ir/doctor/13426/دکتر-آزاده-زارعی-محمودآبادی/ http://old.drdr.ir/doctor/13426/دکتر-آزاده-زارعی-محمودآبادی/ ش-1177 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان پاسداران، مرکز توانبخشی آیت الله حائری
آیا از قبل توسط آزاده زارعی محمودآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات آزاده زارعی محمودآبادی
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب آزاده زارعی محمودآبادی

میبد - خیابان پاسداران، مرکز توانبخشی آیت الله حائری
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط