دکتر زهره کریم الرینی

دکتر زهره کریم الرینی

عمومی کاردرمانی (طب کار)
دکتر زهره کریم الرینی http://old.drdr.ir/doctor/12676/دکتر-زهره-کریم-الرینی/ http://old.drdr.ir/doctor/12676/دکتر-زهره-کریم-الرینی/ 105065 http://drdr.ir/images/site/دکتر-زهره-کریم-الرینی-12676.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-زهره-کریم-الرینی-12676.jpg 0
یزد یزد صفاییه، بلوار جهاد، جنب درمانگاه کوثر
آیا از قبل توسط دکتر زهره کریم الرینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر زهره کریم الرینی
60 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر زهره کریم الرینی

یزد - صفاییه، بلوار جهاد، جنب درمانگاه کوثر
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط