دکتر نسرین عرفانیان شهابی

متخصص جراح عمومی
دکتر نسرین عرفانیان شهابی http://old.drdr.ir/doctor/12602/دکتر-نسرین-عرفانیان-شهابی/ http://old.drdr.ir/doctor/12602/دکتر-نسرین-عرفانیان-شهابی/ 118067 http://old.drdr.ir/images/site/ http://old.drdr.ir/images/site/ 03538249000 0
یزد یزد خیابان کاشانی، بیمارستان مرتاض، کلینیک تخصصی بیمارستان مرتاض
آیا از قبل توسط دکتر نسرین عرفانیان شهابی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نسرین عرفانیان شهابی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر نسرین عرفانیان شهابی

یزد - خیابان کاشانی، بیمارستان مرتاض، کلینیک تخصصی بیمارستان مرتاض
پزشکان مرتبط