دکتر علی صادقیان شاهی

عمومی عمومی
دکتر علی صادقیان شاهی http://old.drdr.ir/doctor/12569/دکتر-علی-صادقیان-شاهی/ http://old.drdr.ir/doctor/12569/دکتر-علی-صادقیان-شاهی/ 138049 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر علی صادقیان شاهی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی صادقیان شاهی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط